W 2017 roku Stowarzyszenie Rodzin Pelikan rozpoczęło obszerną kampanię społeczną, skierowaną do rozwodzących się oraz rozwiedzionych rodziców. Główne założenia kampanii dotyczyły skutków konfliktu między rodzicami na teraźniejsze oraz przyszłe życie ich dzieci.

Przekaz kampanii skierowany był także do służb publicznych, które mają styczność z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym – pracowników socjalnych, psychologów i pedagogów, mediatorów, radców prawnych i adwokatów oraz policji. Ponadto w ramach działań nawiązano współpracę z sądami, środowiskiem sędziów rodzinnych i kuratorów. W listopadzie 2017 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano także międzyinstytucjonalną konferencję, w ramach której przygotowywano standardy postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka w rozwodzie.

Elementem kampanii były również warsztaty dla rodziców i dzieci, szkolenia i spotkania informacyjne dla policji, radców prawnych i adwokatów. Założono stronę internetową kampanii, powstały billboardy, artykuły prasowe oraz obszerna broszura „Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców”, przygotowana przez Centrum Mediacji Partners Polska. Ponadto nakręcono spot reklamowy kampanii, który pojawił się w kinach, telewizji, radiu i internecie.

Patronat nad kampanią objęli Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Miasto Gdańsk i Gdyńska Szkoła Filmowa.

red. nacz.