W 2018 r. Stowarzyszenie Twoja Sprawa przeprowadziło kampanię społeczną na temat zbyt łatwego dostępu dzieci do pornografii. Zatrważająca jest nie tylko skala tego zjawiska, lecz także skutki coraz bardziej dziś powszechnego nałogowego oglądania pornografii przez dzieci i młodzież.

DO KOGO KIEROWANA JEST KAMPANIA?

Grupy docelowe kampanii to rodzice, lekarze, nauczyciele, urzędnicy i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (w szczególności policjanci i prokuratorzy).

BADANIA

Jak piszą na swojej stronie twórcy kampanii, „aż 62% chłopców i 21% dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda treści pornograficzne, z czego niemal połowa robi to na smartfonie. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wynika, że ponad połowa dzieci, które miały już kontakt z pornografią, zetknęła się z nią pierwszy raz zanim ukończyła 12. rok życia. Ponad 22% chłopców w wieku 14-16 lat ogląda pornografię kilka razy w tygodniu, a 11% robi to co najmniej raz dziennie. Co ważne, blisko 90% badanej młodzieży twierdzi, że dostęp do treści pornograficznych jest zbyt łatwy”.

DZIAŁANIA

Kampania prowadzona była w internecie (portal edukacyjny, profil FB akcji), prasie i telewizji (spoty oraz reklamy zachęcające do odwiedzenia portalu). W ramach działań kampanii popularyzowane były aktualnie badania naukowe nt. szkodliwego wpływu seksualizacji dzieci i młodzieży. Na portalu, który powstał w ramach kampanii, można znaleźć publikacje, wywiady, porady ekspertów i materiały edukacyjne na temat problemu pornografii.

STOWARZYSZENIE TWOJA SPRAWA

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zajmuje się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Działa także na rzecz eliminowania z przestrzeni publicznej wszelkich przejawów obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Prowadzi działania chroniące interesy przedsiębiorców w całej Polsce, którym zależy na tym, aby reklamy i działania marketingowe podmiotów gospodarczych nie naruszały obowiązujących w Polsce przepisów z dziedziny reklamy.

MATERIAŁY KAMPANII

Za kreację kampanii promującej portal oPornografii.pl odpowiedzialna jest agencja marketingu społecznego TELESCOPE. Spoty reklamowe zostały wyprodukowane przez Papaya Films.

Źródło: tekst napisany na podstawie materiałów ze strony kampanii Opornografii.pl

red.nacz.