Jak pokazują statystyki, Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby osób nieletnich, które odbierają sobie życie. Z kolei dzieci z rodzin rozbitych w większym stopniu narażone są na depresję oraz myśli samobójcze. Dlatego zarówno w czasie trwającego konfliktu okołorozwodowego, jak również po rozwodzie, szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na dzieci: jak czują się w związku z tak poważnymi zmianami (również w ich życiu) oraz jak sobie z nimi radzą.

Przeciwdziałanie samobójstwom

Fundacja „Zobacz, jestem!” w 2018 r. przeprowadziła kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży „Jeden dzień – wart całe życie”. Jak piszą na swojej stronie organizatorzy, problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży osiągnął ogromną skalę. Tylko w 2017 r. roku w naszym kraju aż 469 osób w wieku do 24 lat odebrało sobie życie. „Ryzyko podjęcia tego kroku zwiększa się w związku z rosnącym poczuciem osamotnienia, braku zainteresowania, niezrozumienia, konfliktów oraz rosnących, niemożliwych do spełnienia oczekiwań. Próba samobójcza nie zawsze oznacza rzeczywistą chęć odebrania sobie życia. Często wydaje się desperackim sposobem zwrócenia na siebie uwagi, krzykiem o wsparcie, zrozumienie i pomoc”.

Cele i adresaci kampanii

Główną intencją twórców kampanii było doprowadzenie do obniżenia liczby samobójstw w Polsce poprzez zwrócenie uwagi na rosnącą skalę tego problemu. Działania podjęte w ramach przedsięwzięcia skierowane były do otoczenia dzieci i młodzieży – ich rodziców i opiekunów. Celem było zachęcenie tej grupy odbiorczej do większej czujności wobec niepokojących zachowań dzieci i spędzania z nimi większej ilości czasu.

Materiały reklamowe

W ramach kampanii powstał spot telewizyjny. Ponadto do komunikacji przekazu wykorzystano takie kanały, jak radio, internet (serwis informacyjny Jeden Dzień, na którym znalazły się materiały edukacyjne dotyczące m.in. profilaktyki oraz wsparcia; Facebook, Instagram, kanały społecznościowe influencerów, którzy aktywnie włączyli się w rozpowszechnianie działań kampanii), kina oraz nośniki reklamowe komunikacji miejskiej.

Za materiały reklamowe kampanii oraz wspierające ją działania komunikacyjne odpowiadają agencje z grupy Havas, Dobro i Platige Image, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie pro bono.

red. nacz.