Inny Portal Rodzinny to pierwszy polski portal w pełni poświęcony zagadnieniom związanym z rodzinami patchworkowymi, zwanymi inaczej zrekonstruowanymi. Takie rodziny funkcjonują w najróżniejszych konfiguracjach, jednak najważniejszym i jednocześnie niezbędnym elementem do zaistnienia tak nazywanego układu są dzieci.

W rodzinach patchworkowych co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem biologicznym tylko jednego z partnerów tworzących związek. Portal skierowany jest przede wszystkim do członków takich rodzin, ich bliższego i dalszego otoczenia, a także do wszystkich pozostałych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rodzin patchworkowych. Treści zamieszczane na portalu pisane są przez specjalistów z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki oraz prawa.

Intencją autorów portalu w żadnym stopniu nie jest zachęcanie do rozwodów. Jest nią natomiast dostarczenie możliwie praktycznych i wartościowych merytorycznie informacji na temat różnorodnych aspektów rozwodu, a także życia w rodzinie zrekonstruowanej.

PATCHWORK  W PRAKTYCE

W tym dziale znajdziecie tematy związane z codziennym funkcjonowaniem rodziny patchworkowej. W poszczególnych cyklach staramy się przedstawić – sprawdzone w wielu rodzinach patchworkowych – najlepsze rozwiązania i pomocne narzędzia, przydatne zarówno ze względów logistycznych, jak i psychologicznych.

PSYCHOLOGIA

Powstanie każdego rodzinnego patchworku w jakimś stopniu zawsze obarczone jest uprzednim rozstaniem lub rozwodem, którego przebieg oraz związane z nim emocje nieuchronnie rzutują na dalsze relacje i losy członków rozwiedzionych rodzin. Dlatego na portalu znajdziecie wiele praktycznych informacji, związanych właśnie z tym zagadnieniem. Omawiamy konsekwencje rozwodu dla poszczególnych członków rodziny, organizację życia po rozstaniu, a także rozwiązania, które specjaliści z dziedziny psychologii uważają za najkorzystniejsze z punktu widzenia dzieci rozwodzących się rodziców. Ponadto w tym miejscu znajdziecie informacje dotyczące psychologicznych aspektów funkcjonowania w patchworku.

PRAWO

Tutaj zamieszczamy informacje prawne związane zarówno z rozwodem, jak i różnymi aspektami opieki prawnej nad dziećmi. Pomagamy rozwiać wątpliwości prawne rozwodzących się rodziców, ale też obalamy najczęściej funkcjonujące mity. Przede wszystkim podpowiadamy, co od strony prawa warto wiedzieć, gdy podejmujemy kluczowe życiowe decyzje.

KAMPANIE SPOŁECZNE

W tej zakładce znajdziecie informacje na temat wybranych kampanii społecznych, a także związane z nimi materiały, które w sposób obrazowy przedstawiają niektóre aspekty rozwodów oraz życia w rodzinach patchworkowych.

CZYTELNIA

Nasz subiektywny wybór najciekawszych i najbardziej wartościowych merytorycznie materiałów, często dostępnych w sieci za darmo. Mogą się one przydać nie tylko rodzicom w patchworku, ale też wszystkim rodzicom i opiekunom zainteresowanym tematyką zdrowego rozwoju fizycznego i psychicznego ich dzieci. Ponadto prezentujemy tu także wybór najciekawszych i najpiękniejszych książek dla dzieci, które naszym zdaniem po prostu warto mieć w swojej biblioteczce.

BLOG, CZYLI INNE HISTORIE RODZINNE

Tutaj redaktorka naczelna dzieli się krótkimi historiami ze swojego prywatnego patchworkowego życia, w którym z różnym skutkiem uczy się funkcjonować już szósty rok. Inne Historie Rodzinne to emocjonalna podróż w czasie i przestrzeni, która doprowadziła ją do stworzenia tego portalu.

Nie wykluczamy, że z czasem, pod wpływem sugestii naszych czytelników, portal będzie rozwijał się i zmieniał swój kształt tak, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby każdego, dla kogo mógłby on stanowić wartościową pomoc.

INFORMACJE DODATKOWE

Portal został wpisany do polskiego rejestru dzienników i czasopism. Treści zamieszczane na portalu chronione są prawami autorskimi. Choć tworzone przez specjalistów, nie mogą jednak zastąpić porady prawnej czy konsultacji psychologicznej w jakiejkolwiek sprawie. Mają charakter wyłącznie informacyjny, a redakcja Innego Portalu Rodzinnego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji bez konsultacji prawnej czy psychologicznej. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody redaktorki naczelnej Innego Portalu Rodzinnego.

Zdjęcia wykorzystane na portalu pochodzą z serwisów – shutterstock.com, serwisów bezpłatnych, takich jak m.in. unspash.com, pexels.com, freestock.org oraz z prywatnych zasobów autorów tekstów i są chronione stosownymi prawami autorskimi oraz licencjami odpowiednimi dla każdego z ww. serwisów.