Najnowsza kampania „Potrafię się zatrzymać”, przeprowadzona w 2018 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, zachęca rodziców do rezygnacji z dawania dzieciom klapsów, które niestety wciąż są powszechnie stosowane i cieszą się zadziwiającą dużą aprobatą społeczeństwa.

Badania

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Fundację, prawie połowa dorosłych Polaków jest zdania, że istnieją okoliczności, w których uzasadnione jest bicie dziecka w ramach kary. Osoby, które nie uważają klapsów za skuteczną metodę wychowawczą, jednocześnie nie są z kolei w stanie powiedzieć, co mogłoby nią być zamiast tego.

Cele i grupa docelowa

Celem kampanii było wsparcie rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych w taki sposób, aby potrafili znajdować konstruktywne rozwiązania. Do głównej grupy docelowej kampanii należeli rodzice dzieci od 6 r. ż., którym zdarzało się karać dzieci klapsem, jednak mimo to starali się poszukiwać alternatywnych i jednocześnie bezpiecznych metod, dzięki którym dziecko nauczyłoby się przestrzegać zasad i akceptować stawiane mu granice.

Materiały reklamowe

Najważniejszym materiałem, który powstał w ramach kampanii, była animacja przedstawiająca historię blisko związanych ze sobą mamy i synka, których więź w pewnego dnia zostaje na chwilę przerwana przez klaps, wymierzony dziecku przez mamę. Rodzic, któremu głosu użyczyła aktorka Karolina Gruszka, odczuwa z tego powodu olbrzymie wyrzuty sumienia. Wydano także specjalny poradnik, w którym znalazły się informacje, w jaki sposób można na co dzień funkcjonować z dzieckiem bez uciekania się do kar cielesnych, jednocześnie budując z nim więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Poradnik powstał we współpracy z polskimi blogerami i blogerkami, którzy zajmują się tematyką dzieci, ich wychowania oraz wartościowych form spędzania z nimi czasu. W ramach kampanii powstały także spoty telewizyjne i radiowe, ogłoszenia prasowe, jak również zaplanowano tematyczne działania w internecie.

Za kreację, przygotowanie KV kampanii i spotów odpowiada Better Story Studio. W pozyskiwaniu mediów do kampanii wsparł fundację dom mediowy Zenith.

Więcej informacji na temat kampanii znaleźć można na stronie www.rodzice.fdds.pl

Źródło: informacje na temat kampanii oraz wykorzystane materiały reklamowe pochodzą ze strony Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ulotka kampanii. 

red. nacz.