Gdy rodzice się rozwodzą, poziom stresu, który odczuwają dzieci porównywany jest do tego, którego doświadcza się przeżywając żałobę po śmierci bliskiej osoby. Obecnie w Polsce rozwodzi się już co trzecie małżeństwo. W 2013 r. ponad 51 tys. dzieci w wieku od 0 do 15 lat doświadczyło rozwodu rodziców. W czerwcu tego roku ogłoszono jednolite standardy pomocy dzieciom w sytuacji rozstania rodziców, do których przeczytania serdecznie zachęcamy!

Dotychczas w Polsce nie istniały jednolite, zebrane w formie krótkich i jasnych wytycznych, standardy pomocy najmłodszym w tak dramatycznej dla nich sytuacji. W czerwcu 2019 r. ta sytuacja uległa zmianie po tym, jak w formie poradnika opublikowane zostały „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Jak piszą pomysłodawcy programu:

„Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” są zbiorem informacji mających pomóc dziecku i rodzicom w sytuacji rozpadu rodziny. Pierwszoplanowym celem poradnika jest przekazanie wiedzy i wskazówek zabezpieczających potrzeby i interesy dziecka. Wiedza ta jest niezbędna zarówno rodzicom, jak i profesjonalistom, których zadaniem jest ochrona dziecka znajdującego się w procesie rozpadu rodziny. Naszym celem jest, by te „Standardy” służyły ochronie potrzeb i interesów dziecka, a nie były używane do realizacji własnych interesów w konflikcie pomiędzy rodzicami.

W skład forum, które zajmuje się inicjatywą pomocy dzieciom w sytuacji rozstania weszli – Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZStowarzyszenie OPTA

Cały poradnik można przeczytać tu -> link

Więcej o projekcie można przeczytać na jego stronie www.

Pobierz poradnik